Sökning: "Fatigue Management"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Fatigue Management.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av grupp interventionen Fatigue management

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Thomas Chammas; Azam Romae; [2023]
  Nyckelord :Fatigue; Fatigue Management; Arbetsterapi; Aktiviteter i dagliga livet; Aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fatigue är ett tillstånd av utmattning som gör det svårt för individer att bilda aktivitetsmönster samt skapa aktivitetsbalans i vardagen. Fatigue kan påverka människans uthållighet, vilket kan leda till att man tappar ork och motivationen. LÄS MER

 2. 2. Analysis to reduce ice-related production losses for wind turbines

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jhason Paran De La Cruz; [2023]
  Nyckelord :Wind power; cold climate; wind turbine icing; ice losses; ice protection systems; blade heating; de-icing; analytical dashboard; data visualization.; Vindkraft; kalla klimat; nedisning av vindkraftverk; isförluster; isskyddssystem; uppvärmning av blad; avisning; analysverktyg; datavisualisering.;

  Sammanfattning : In the rapidly growing wind energy market, regions with cold climates are currently in the spotlight owing to their abundance of wind resources. However, the operation of wind turbines in cold climate conditions is challenged by serious icing problems. LÄS MER

 3. 3. Automatic quality assessment of formed fiber products via Computer Vision and Artificial Intelligence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jesper Sköld; [2023]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Deep learning; CNN; YOLO; Computer Vision; Fiber products; Machine learning; Neural network;

  Sammanfattning : Defects on fiber products have varied appearances and are common in production lines. A reliable system that can classify and identify defects without subjectivity and fatigue can improve a company's quality management. Computer vision systems are crucial for any autonomous system, but accuracy is essential for real-life applications. LÄS MER

 4. 4. MODELLING OF HEAT TRANSFER OF RAILWAY SWITCH HEATING

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Siddharth Suresh Sumathi; [2023]
  Nyckelord :Conjugate Heat transfer analysis; transient analysis; CFD; insulation; measurement data uncertainties.; Konjugat Värmeöverföringsanalys; transientanalys; CFD; isolering; mätdata osäkerheter.;

  Sammanfattning : Switches and crossings are vital components of the railway network. Obstacles to the smooth functioning of these components could result in delays and network traffic. Given the geographical location of Sweden, snow is one of the major obstacles for the switches. LÄS MER

 5. 5. Utvekling av blåmärkningsverktyg för högpresterande kuggväxlar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lukas Bremberg; Adam Fält; [2023]
  Nyckelord :Gear tooth contact pattern; Gear tooth marking; High performance gears; Blåmärkning; Högpresterande kuggväxlar; Kuggkontaktsmönster;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker möjligheten att utveckla ett nytt verktyg för blåmärkning av kuggväxlar. Projektet görs i samarbete med Siemens Energy i Finspång som bland annt tillverkar Gasturbiner för energiförsörjning. Gasturbinerna förses med högpresterande växellådor som dimensioneras för att klara av stora belastningar. LÄS MER