Sökning: "Fatiha Rashid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatiha Rashid.

  1. 1. Emojis - en del av den moderna marknadskommunikationen: En studie om hur konsumenter uppfattar emojis från företag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Robin Larsen; Fatiha Rashid; Daniel Schnell; [2019]
    Nyckelord :Emoji; marknadskommunikation; semiotik; kontext; sociala medier; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER