Sökning: "Fatima Abdul Al"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fatima Abdul Al.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 2. 2. Alla barns lekplats : En studie om tillgängligheten på lekplatser

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2017]
  Nyckelord :Wheelchair; child; playground; wheelchair-bound; availability; usability; disability; reduced mobility; Rullstol; barn; lekplats; rullstolsburen; tillgänglighet; användbarhet; funktionsnedsättning; nedsatt rörelseförmåga;

  Sammanfattning : Sverige har länge varit ledande inom tillgänglighet. Genom införandet av begreppen ”tillgänglighet” och ”användbarhet” har man genom Plan- och bygglagen och Boverkets riktlinjer ställt krav på den fysiska miljön. Ca 7 000 barn i Sverige är rörelsehindrade. Ungefär hälften av dessa barn använder en rullstol. LÄS MER