Sökning: "Fatima Maria"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fatima Maria.

 1. 1. Behandlingsmetoder och amningsförekomst vid bröstböld

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Maria Carlsson; Fatima Sofri; [2013]
  Nyckelord :Amning; bröstböld; dränage; nålpunktion; pigtail;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningens fördelar för mor, barn och samhälle är välkända. En komplikation vid amning är bröstböld. Medvetenhet om fördelar och nackdelar med olika behandlingsmetoder vid bröstböld och deras inverkan på fortsatt amning är viktig.Syftet: Att studera behandlingsmetoder och amningsförekomst vid bröstböld. LÄS MER

 2. 2. Biomalkonceptet : En livscykelanalys över hur animaliska biprodukter hanteras

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Fatima Saleh; Sofia Lanebäck; Maria Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Logistik; Miljö; Animaliska biprodukter; Biomal; ABP;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, företagsekonomi, EKL 361, VT 2007Författare: Maria Karlsson, Sofia Lanebäck och Fatima SalehHandledare: Helena Forslund och Leif EnarssonTitel: Biomal konceptet - En Livscykelanalys över hur animaliska biprodukter hanterasBakgrund: Det har länge varit ett problem att göra sig av med animaliska biprodukter och volymerna har även ökat sedan nytt EU-direktiv från 2005 förbjöd deponering av organiskt avfall. Biomal produceras genom att animaliska biprodukter krossas och mals ner till en köttmassa. LÄS MER