Sökning: "Fatima Maziad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatima Maziad.

  1. 1. En diskursanalys av hur religiös klädsel och praktik i skolan framställs i media med fokus på slöjförbudet i Skurups kommun

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Fatima Maziad; [2020-06-22]
    Nyckelord :religiös symbol; religiös praktik; religiös klädsel; skola; diskursanalys; media;

    Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how religious clothing and religious practice is described in newspapers and articles. Main focus was on a specific incident - that wearing a veil in schools in the community of Skurup was prohibited after a decision in the Community board in the end of 2019. LÄS MER