Sökning: "Fatima"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Fatima.

 1. 1. Undervisning i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar av undervisning i förskolan och de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fatima Kasic; Nathalie Denise Popa; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; undervisning; livslångt lärande; kunskap och kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra vad undervisning i förskolan kan innebära och vilka uppfattningar förskollärarna i denna studie har kring de kunskaper och kompetenser som krävs för att undervisa förskolebarn. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där halvstrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER

 2. 2. Art och resistensmönster hos acinetobacterstammar i blodprover från patienter i skånsk sjukvård 2011-2019

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Fatima Nafaa; [2021]
  Nyckelord :Acinetobacter; Antibiotic; MALDI-TOF; multi-resistant; resistance determination.; Acinetobacter; Antibiotikum; MALDI-TOF; multiresistens; resistensbestämning;

  Sammanfattning : Acinetobacter är gramnegativa bakterier som orsakar svåra nosokomiala infektioner hos immunkomprometterade och neutropena patienter. Det har rapporterats att den vanligaste smittkällan är sjukhusutrustning såsom andningsinstrument, där kolonisation av acinetobacter observerats. LÄS MER

 3. 3. A New Perspective into Languages for Specific Purposes (LSP) Syllabus Design : Target language learningpromoting thedevelopment of refugee employability competencies

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Alice de Fatima Capocchi Ribeiro; [2021]
  Nyckelord :Refugee labour integration; language for specific purposes; employability competencies; VET Vocational Education and Training ; syllabus design.;

  Sammanfattning : This thesis reports on a meta-analysis of the most relevant employabilitycompetencies to foster refugees’ labour integration which may be potentiallyleveraged through a target language for specific purposes (LSP)MOOCsyllabus. Italso suggests to group the thus identified employability competencies into threecategories tofurther supportLSPMOOC syllabus design and implementation. LÄS MER

 4. 4. "Jag tolkar er tystnad som ett ja" : En kvalitativ studie om kommunikation av dansrörelser och feedback vid fjärrundervisining i dans.

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Fatima Rosendal; [2021]
  Nyckelord :Danspedagogik; Covid-19; kommunikation; feedback; distansundervisning; fjärrundervisning.;

  Sammanfattning : The Covid-19 virus has affected dance education in Sweden and created new conditions for dance teaching. The purpose of this study is to investigate how dance teachers communicate dance movements and feedback, when teaching in dance which is conducted in distance learning in Upper Secondary School. LÄS MER

 5. 5. Inställning till vidareutbildning hos anställda i relation till etnicitet och kön : Bör Fatima utbilda sig?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ömer Altun; [2021]
  Nyckelord :stereotypes; in-group out-group; coordination; synchrony; gender ethnical equality;

  Sammanfattning : I rapporten På tal om kvinnor och män (Jämställdhetsmyndigheten, 2020) framkommer att andelen kvinnor bosatta i Sverige som var födda i Asien eller övriga världen med mer än 3 års eftergymnasial utbildning var 27% respektive 24%. Motsvarande andel för kvinnor födda i Sverige var 34%. LÄS MER