Sökning: "Fatma Cetin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fatma Cetin.

  1. 1. Reducerad stråldos till patienten vid datortomografi undersökning vid misstänkt lungemboli : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Fatma Cetin; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER