Sökning: "Faton"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Faton.

 1. 1. Politisk jämlikhet i den lokala demokratin : en fallstudie om e-förslag i Linköpings kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Faton Lushaku; Cocher Rawanduzi; [2022]
  Nyckelord :Political participation; political equality; representative democracy; participatory democracy; deliberative democracy; citizens proposals; e-proposals; Linköping municipality.; Deltagardemokrati; politisk jämlikhet; representativ demokrati; e-förslag; medborgarförslag; Linköpings kommun;

  Sammanfattning : Most researchers and democracy theorists who define what democracy is or should be, agree that civic participation is the core of a democracy. Without citizen participation, there would be no democracy. The broad participation in political processes symbolizes the idea of political equality. LÄS MER

 2. 2. Curating news sections in a historical Swedish news corpus

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Faton Rekathati; [2020]
  Nyckelord :image embeddings; news sections; classification; newspapers; convolutional neural networks; k-nearest neighbour; decision trees; svenska dagbladet; curation; metadata; ordimbäddningar; nyhetssektioner; klassificering; tidningar; neurala nätverk; KNN; beslutsträd; kurering; metadata; svenska dagbladet;

  Sammanfattning : The National Library of Sweden uses optical character recognition software to digitize their collections of historical newspapers. The purpose of such software is first to automatically segment text and images from scanned newspaper pages, and second to read the contents of the identified text regions. LÄS MER

 3. 3. The Gambler’s Fallacy and Decision Fatigue in Decision-Making : A Study on Driving License Examiners

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Faton Lushaku; Tobias Lahtinen; [2019]
  Nyckelord :The gambler s fallacy; the hot hand fallacy; decision fatigue; trafikverket; status quo; heuristic;

  Sammanfattning : People make hundreds of decisions every day, at home, at school or at work and that requires mental efforts, which in turn can be depleting. Previous research in behavioral economics has shown that people are not always rational in their decision-making and the decisions they make are not solely based on the case merits or the decision makers' competence. LÄS MER

 4. 4. Personalomsättning i ett samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Faton Elioti; Konstantin Sidiropoulos; [2019]
  Nyckelord :Administration; arbetstillfredsställelse; arbetstrivsel; förväntan; medarbetare; personalomsättning; projektledare; psykosocial arbetsmiljö; roller; samverkansprojekt;

  Sammanfattning : Vi studerar ett samverkansprojekt som kännetecknas av hög personalomsättning. Vi undersöker hur medarbetare som valt att lämna samverkansprojektet upplevde sin psykosociala arbetsmiljö i samverkansprojektet. LÄS MER

 5. 5. Hälsoekonomisk utvärdering av ett nytt arbetssätt för behandling av knäskador : En studie gjord på ortopedkliniken på Länssjukhuset i Kalmar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Faton Leku; Louis Perikala; [2017]
  Nyckelord :Health Economic Evaluation; Health Economics; Efficiency; Healthcare Logistics; Mapping; Lead Times; Value Stream Mapping; Hälsoekonomisk Utvärdering; Hälsoekonomi; Effektivisering; Vårdlogistik; Kartläggning; Ledtider; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kostnadsökningen inom hälso- och sjukvården har varit ett stort problem sedan 1980-talet och kommer att fortsätta vara ett problem i framtiden. Det har lett till en mer ansträngd ekonomisk situation som hälso- och sjukvården fått förhålla sig till. LÄS MER