Sökning: "Fattigdom sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Fattigdom sverige.

 1. 1. Nyhetsrapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige saknar ett människorättsperspektiv - En analys av skildringen av utsatta EU-medborgare i den redaktionella nyhetsrapporteringen i Sverige under 2019 och 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jacqueline Axén Linderl; [2021]
  Nyckelord :vulnerable EU-citizens; the Roma minority; human rights; antiziganism anti-gypsyism ; mass media; discrimination; begging.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. På grund av fattigdom, diskriminering och marginalisering har utsatta EU-medborgare, de flesta romer, kommit till Sverige för att söka försörjning. LÄS MER

 2. 2. Seeking assylum in Sweden: a qualitative study on social workers experience, confidence and competence with unaccompanied minors.

  Magister-uppsats,

  Författare :Gureh Abukar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt  Sverige har genom åren välkomnat tusentals flyktingar, mer så under åren mellan 2014 och 2017 då ett stort antal flyktingar och asylsökande kom in i Europa. Bland dem tusentals ensamkommande barn, mestadels från länder som Afghanistan, Iran, Syrien, Eritrea och Somalia. LÄS MER

 3. 3. Sveriges Pensionssystem : -Vad påverkar individers pensionsförmögenhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anna Gunnelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med analysen är att jämföra nuvarande pensionssystem med ATP-systemet för genomsnittliga typindivider för att se vilka demografiska egenskaper hos individer som påverkar storleken på deras pension. ATP står för allmänna tilläggspensionen och var det pensionssystem som fanns i Sverige mellan år 1960 och 1999. LÄS MER

 4. 4. "Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig" : Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Lindberg; [2020]
  Nyckelord :tiggeriförbud; legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; kommunalpolitik;

  Sammanfattning : Införandet av tiggeriförbud är en stor och pågående debatt i Sverige. I Stockholm infördes tiggeriförbud i tre kommuner år 2019, Lidingö, Täby och Danderyds kommun. I uppsatsen undersöks ett kommunalpolitiskt beslut om tiggeriförbud i Lidingö kommun och reservationer mot samma beslut. LÄS MER

 5. 5. Lite trasig och lite knasig : En kultur- och mediehistorisk undersökning om avvikelse, original och skildringen av Trasfröken under sent 1800-tal i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Linda Wiberg; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; avvikare; egensinnig; original; stigma; media; kultur; fattigvård; rasbiologi; kvinnohistoria; socialhistoria;

  Sammanfattning : På slutet av 1800-talet blir den fattiga Augusta Dorothea Eklund på grund av sin egenhet utnämnd till ett original och tilldelades öknamnet Trasfröken. Ett stigma som fram till idag lever vidare i form av medierapportering kring det verkliga förhållande att hennes kranium fortfarande vilar på KI – ännu märkt Trasfröken. LÄS MER