Sökning: "Fattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet Fattigdom.

 1. 1. Diskursiva konstruktioner av tiggeri och tiggare En kritisk diskursanalys av politiska ledartexter publicerade i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Borg; Anneli Bergman; [2021-06-08]
  Nyckelord :tiggeri; tiggare; kritisk diskursanalys; fattigdom; politiska ledare;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöktes vilka diskurser om tiggeri och “tiggare” som framkom i tre dagstidningars ledartexter under tidsperioderna 1998-2000 samt 2013-2015. Dagstidningarna som valdes ut var Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Aftonbladet då dessa tre har olika politiska inriktningar. LÄS MER

 2. 2. Fattigdom och utveckling: ett komplext dilemma : En innehållshanalys av läroböcker i geografiämnet för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2021]
  Nyckelord :Fattigdom; fattiga länder; läroböcker; utveckling; utvecklingsländer; Development; developing countries; poverty; poor countries; textbooks;

  Sammanfattning : Idag existerar det ingen instans som kontrollerar läromedel, utan det är lärarna själva som ska kvalitetssäkra de böcker de vill använda i undervisningen. I litteratur som behandlar begreppet fattigdom går det att läsa olika förklaringar på definitionen. LÄS MER

 3. 3. Avfallsplockning i Stockholm – människor som kämpar på samhällets botten

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Benjamin Neander; Albin Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Waste picking; informal sector; informal waste management; poverty; circular economy; Avfallsplockning; informell sektor; informell avfallshantering; fattigdom; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I takt med en växande befolkning i världen ökar också mängden avfall. Avfallsplockare, “waste pickers”, är människor som tjänar sitt levebröd genom att samla på återvinningsbart avfall. LÄS MER

 4. 4. Maktlöshetens rum och det stora hoppet : En kvalitativ studie om diakonernas upplevelser av ett ökat socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikaela Tyell; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :deacon; deaconry; social work; poverty; church; welfare; civil society; diakon; diakoni; socialt arbete; fattigdom; kyrka; välfärd; civilsamhället;

  Sammanfattning : Sweden's welfare system has for many years been seen as the absolute safety net in the country, where every person who gets into social difficulties can fall back on the welfare system. Over the past many years, Sweden's welfare system has changed, and more and more people are applying to civil society and its organizations for financial help. LÄS MER

 5. 5. Skav

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Anni Svensson; [2021]
  Nyckelord :kreativtskrivande; noveller; novellsamling;

  Sammanfattning : Skav är en samling noveller där vi får följa ett antal karaktärer med olika bakgrund och i livssituationer som ser väldigt annorlunda ut. Men hos dem alla finns något gemensamt – det är något som skaver. Alla bär även på en längtan och känner en stark gemenskap med naturen - havet eller skogen. LÄS MER