Sökning: "Fattigdom"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet Fattigdom.

 1. 1. Undervisning på grundskolor om de globala målen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teodora Nastic; [2023]
  Nyckelord :Agenda 2030 grundskola; ESD grundskola; hållbar utveckling metoder; hållbar utveckling grundskola metod; hållbar utveckling grundskola.;

  Sammanfattning : Det som var tanken med denna kunskapsöversikt är att idag står hela världen inför utmaningar relaterade till klimatproblem, krig, fattigdom samt ojämlikheter och orättvisor. Detta bidrog till att intresset för att skriva om ämnet hållbar utveckling och Agenda 2030. LÄS MER

 2. 2. Den nuvarande livsmedelssäkerhetens potential - En studie av livsmedelssäkerhetens senare framgång och framtida möjligheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2023]
  Nyckelord :Livsmedelssäkerhet; Livsmedelskontroll; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how food safety measures have developed over the last two decades; how the resent 2020 pandemic affected food safety- and control; how effective the current methods are; and what potential new methods might exist in the coming decade. This study was executed as a combined literary study, where current scientific studies and reports where analysed, and a survey with relevant questions, that was sent to various individuals with work experience in food safety- and control, was conducted. LÄS MER

 3. 3. Healthcare workers’ experiences of reproductive and maternal healthcare : a minor field study in Tanzania

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabella Best; Jennifer Straatman; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Maternal healthcare; Maternal mortality; Reproduction; Tanzania; Mödrahälsovård; Mödradödlighet; Reproduktion; Tanzania; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background  Maternal health is described as the health a woman experiences during pregnancy, delivery and after the baby is born. Every year an estimation is made that 210 million women are pregnant and 140 million babies are being born. LÄS MER

 4. 4. Följsamhet hos patienter med hjärtsvikt – samband med socioekonomiska faktorer

  Magister-uppsats,

  Författare :Moa Lassbo; Helen Moe; [2022-02-09]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Icke-följsamhet; Hälsans bestämningsfaktorer; Socioekonomisk status;

  Sammanfattning : Bakgrund: Folksjukdomen hjärtsvikt är ett allvarligt syndrom med dyster prognos som innebär stort lidande för många människor. Modern läkemedelsbehandling, sviktpacemaker och strukturerad uppföljning har dock förbättrat överlevnaden. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER