Sökning: "Fault reports"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Fault reports.

 1. 1. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
  Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

  Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering Partneringprojekt hos Skanska sverige AB

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Linus Hagström; Per-Axel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Partnering = Upphandlingsform Fastprisentreprenad = Upphandlingsform AB 04 = Allmänna Bestämmelser ABT 06 = Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad ÄTA = Ändringar; Tillägg; Avgående LOU = Lagen om offentlig upphandling.;

  Sammanfattning : Partnering is an increasingly common form of project in the construction industry. From its inception in the late 80's in the USA until today, the habit and knowledge are increasing about how to carry out an effective partnering project and what to look out for. LÄS MER

 4. 4. Quantitative Risk Assessment of Wave Energy Technology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Ericsson; Eric Gregorson; [2018]
  Nyckelord :risk assessment; wave power; wave energy converter; marine energy technology; failure rate; Monte Carlo; fault tree; CAPEX; OPEX; LCOE; vågkraft; vågenergi; riskanalys;

  Sammanfattning : European Commission (2011) aims to reduce the greenhouse gas emission sby 85-95% by 2050 in comparison to 1990’s levels. Wave energy could be an important step to archiving this goal. This report aims to develop a quantitative risk assessment for the Uppsala University's wave energy converter. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av tillförlitlighetsdata för ställverksapparater i Vattenfalls regionnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Christoffer Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Tillförlitlighet; kvalitet; ställverk;

  Sammanfattning : Högre krav ställs på elnätsbolagen gällande leveranskvalitet. En del i beslutsfattandet vid ny- eller ombyggnationer är bland annat beräkningar som påvisar kostnader vid eventuella felhändelser i nätet. För att kunna göra dessa beräkningar krävs det att tillförlitliga indata finns tillgängligt. LÄS MER