Sökning: "Fayol"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Fayol.

 1. 1. HOW IS THE CONCEPT OF LINE-STAFF PERCEIVED WITHIN AN ORGANIZATION WITH THE COUNTY OF NORRBOTTEN AS A MODEL?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Sven Hagnerud; [2015]
  Nyckelord :line-staff; organization; notion of general management; weber; fayol; bureaucracy; mintzberg; professional organization; machinistic organization;

  Sammanfattning : The concept of line-staff has had a very big impact of how organizations are governed and how they are built up. Few recognize the immense influence of Fayol´s perspective on daily work within organizations and the perspective of line-staff is seldom brought to discussion. LÄS MER

 2. 2. Strävan efter det optimala.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anthon Gustavsson; Hanna Larsson; [2014-03-03]
  Nyckelord :Optimala styrsätt; Strävan; Optimerad bemanning; Taylorism; Henri Fayol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Taylor och Fayol i praktiken : Vilken kompetens efterfrågas vid chefsrekrytering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mattias Löttiger; Rickard Fagerudd; [2012]
  Nyckelord :Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Competence; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol; Taylorism; Fayolism; Headhunting; Executive Search; Kompetens; Chefsrekrytering; Karin Holmblad Brunsson; Frederick Winslow Taylor; Henri Fayol;

  Sammanfattning : Bakgrund: Karin Holmblad Brunsson, forskare på Uppsala Universitet, har genom sin forskning tolkat Frederick W. Taylor och Henri Fayols forskning inom management med den slutsatsen att det finns ett gap mellan teori och praktik. LÄS MER

 4. 4. Konsultföretags användning av sociala medier : En strategi för en ökad samhörighet och ett ökat kunskapsutbyte

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Frida Johansson; Soheil Adjoudani; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-arkitekterna är ett företag under utveckling och då det sett att socialamedier i dag har stor inverkan på människor vill företaget skaffa enstrategi för att, i den mån det är möjligt och lönsamt, nyttja fördelarnamed dessa kanaler. För att kunna sätta upp denna strategi har enlitteraturstudie samt intervjuer genomförts för att hitta en definition förbegreppet sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Att vägledas av en fyr : En studie om förhållanden i tre Sport event-organisationer

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Jakob Löv; Johan Silvandersson; [2009]
  Nyckelord :Sport event; Sport; event; organisation; Fayol; Principer;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka och jämföra hur förhållanden i tre av Sveriges till synes mest framgångsrika sport eventorganisationer ser ut, baserat på den mest grundläggande och äldsta managementteorin. Studien har genomförts som en kvalitativ metod med sammanlagt sex semistrukturerade intervjuer. LÄS MER