Sökning: "Fear Shock"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Fear Shock.

 1. 1. När livet sätts inom parentes : En litteraturstudie om att leva med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Aresköld; Anna Norberg; [2019]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; experience; hemodialysis; Hemodialys; kronisk njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt (uremi) är ett av världens största hälsoproblem. I Sverige tillkommer cirka 1100 personer varje år som är i behov njurtransplantation eller dialysbehandling. Vid kronisk njursvikt genomgår personen behandling tre till fyra gånger i veckan och är uppkopplad till en dialysmaskin i fyra till fem timmar per gång. LÄS MER

 2. 2. Ett liv i förändring - att bära på mutation i BRCA 1- eller BRCA 2-genen: en skildring av kvinnors upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Jansson; Lisa Candell; [2019]
  Nyckelord :BRCA; mutation; cancer; hereditary; experience; BRCA; mutation; cancer; ärftlighet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mutation i BRCA-generna innebär kraftigt ökad risk att utveckla bröst- och ovarialcancer. Vetskap om att bära på denna genmutation innebär påfrestningar och psykosociala förändringar hos individen. LÄS MER

 3. 3. Känslor hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; Julia Öhrn; [2019]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; psychosocial; emotions; family; Cancer; tonåringar; psykosocialt; känslor; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos. LÄS MER

 4. 4. Provocation and Millennials : Explorative study on millennials ́ emotional response

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mihail Aittokallio; [2019]
  Nyckelord :Provocative Advertising; Millennials;

  Sammanfattning : Introduction​: Market has saturated in the point where customers are facing advertising overload. For companies it can be difficult task to achieve attention among desired target audience. Millennials have become one of the most valuable target group that companies are aiming to target. LÄS MER

 5. 5. Att leva med typ 2-diabetes : en litteraturstudie om patienters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Jansson; Maria Lysén; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; patient; experience; support; Diabetes mellitus typ 2; patient; upplevelse; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som ökat de senaste decennierna och som spås fortsätta öka framöver. Behandlingen grundar sig på förändrade levnadsvanor och ställer krav på patienten att bedriva egenvård. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta dessa personer på bästa sätt krävs kunskap om deras upplevelser. LÄS MER