Sökning: "Fear of flying"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fear of flying.

 1. 1. Fåglar som tar vatten över huvudet : en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Daniella Sevä; [2020]
  Nyckelord :badbeteende; sällskapsfåglar; miljöberikning; välfärd; vatten; fjäderunderhåll;

  Sammanfattning : Litteratur om fåglars badbeteende är splittrat och inte ense över hur nödvändigt bad är vilket kan leda till välfärdsproblem för fåglar. Badbeteendet hos sällskapsfåglar har undersökts både genom litteratur och en enkätundersökning. Beteendet kan delvis styras av fåglarnas anatomi och fåglar är flexibla i sin badteknik. LÄS MER

 2. 2. Flyga högt och falla fritt : Feminism och postfeminism i Erica Jongs Rädd att flyga och Tone Schunnessons Tripprapporter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Grundberg; [2019]
  Nyckelord :Fear of flying; Trip Reports; Erica Jong; Tone Schunnesson; generation; feminism; second-wave feminism; third-wave feminism; post-feminism; Toril Moi; Simone de Beavouir; lived experience; the body as a situation; gender; norms.;

  Sammanfattning : This comparative essay discusses feminist and post-feminist concepts in the novels Fear of Flying by Erica Jong (1973) and Trip Reports by Tone Schunnesson (2016) from a generational perspective. The term feminism embraces both second-wave and third-wave feminism, while the term post-feminism represents the contradictions between and within the two. LÄS MER

 3. 3. Bitterfittan och förmödrarna : Om litterära rötter som feministisk motståndsstrategi i Maria Svelands debutroman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Carina Tenor; [2014]
  Nyckelord :literary value; feminist literary criticism; feminist recistance; Maria Sveland; Bitterfittan; Rädd att flyga; Fear of flying; Erica Jong; Suzanne Brøgger; intertextualitet; Anders Olsson; Anna Williams; Cristine Sarrimo; litterärt värde; feministisk litteraturteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om kvinnans identitet, sexualitet och kropp i Erica Jongs roman Rädd att flyga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Josephine Glad; [2012]
  Nyckelord :Erica Jong; Fear of flying; Rädd att flyga; Sexualitet; Kropp; Identitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Search for the Inner Landscape : The Inner landscape as a source of freedom in the novel Fear of Flying

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :John Holmes; [2011]
  Nyckelord :John Holmes Erica Jong Fear of Flying Feminism;

  Sammanfattning : This essay focuses on the idea of the inner landscape as a source of artistic and creative freedom in the mind of the protagonist of the novel Fear of flying, Isadora Wing. Isadora wishes to be a writer but is hindered by the imposing wills of family, society, cultural norms and her own feelings of inadequacy. LÄS MER