Sökning: "Feedback effects"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden Feedback effects.

 1. 1. Brand Feedback and eWOM Sentiment on Twitter : Evaluating the effect of company response strategies in online public conversations

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Rudenius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to investigate how brand feedback response strategies impact eWOM sentiment in public conversations between consumers and businesses. Method: The study has been conducted by collecting over one million tweets from Twitter and performing automated sentiment analysis of these tweets. LÄS MER

 2. 2. An Investigation of Formative Feedback and its Impact on Student Writing

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Guuled Hassan; [2020]
  Nyckelord :Formative assessment; writing development;

  Sammanfattning : Abstract This study investigates formative feedback comments given by instructors and the potential effects of the comments on students writing development. This research topic is examined from the perspective of the Swedish curriculum for English at upper secondary school and draws from international studies to identify potential implications for the Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens effekt på arbetssätt och förtroende inom banksektorn - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Oscar Gustin; Reza Nematbakhsh; [2020]
  Nyckelord :qualitative study; digitalization; bank; trust; risk and uncertainty; kvalitativ studie; digitalisering; banksektorn; förtroende; risk och osäkerhet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundas i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Syftet med denna studie är att analysera hur arbetssätt har förändrats och hur medarbetare inom banksektorn ser på digitaliseringens påverkan på kundernas förtroende samt hur risk och osäkerhet spelar in som en faktor i detta. LÄS MER

 4. 4. Exploring the value drivers of industrial consultancy services in the age of digitalization : A study conducted in association with Sweco Industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Victor Bergh; [2020]
  Nyckelord :Value creation; Value drivers; Consultancy services; Consulting industry; Digitalization; Paper and pulp industry; Värdeskapande; Värdedrivare; Konsulttjänster; Konsultmarknaden; Digitalisering; Pappers- och massaindustrin;

  Sammanfattning : A number of studies have explored the drivers behind value creation, often referred to as value drivers. These studies point out that the generalizability of research on value creation to other contexts is difficult. One such context in which the value drivers remain unidentified is the context of industrial consultancy services. LÄS MER

 5. 5. Feedback effects in the Arctic region and how they affect the global climate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lotta Nyman; [2020]
  Nyckelord :Arctic warming; Arctic change; Climate feedback effect; Lower latitude weather; Arctic amplification; Permafrost; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is warming at a rate two to three times that of the global average. Although only covering a small area of the globe, it is a vital component of the climate system. Through climatic feedback effects the warming is enhanced, and risks leading to further climate change. LÄS MER