Sökning: "Feelings"

Visar resultat 1 - 5 av 4113 uppsatser innehållade ordet Feelings.

 1. 1. Patienters erfarenheter av hiv/aids-relaterad stigmatisering i mötet med vårdpersonal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Irma Hamzic; Emmie Åblom; [2023]
  Nyckelord :AIDS; experiences; healthcare professionals; HIV; patients; stigma; Aids; erfarenheter; hiv; patient; stigma; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag beräknas cirka 40 miljoner människor leva med sjukdomen hiv. Utan antiretroviral behandling kan sjukdomstillståndet aids utvecklas, vilket har orsakat över 30 miljoner dödsfall. Stigmatisering av sjukdomen och av personer med hiv har nästintill funnits sedan pandemins början. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av moralisk stress i den somatiska vården : En litteraturöversikt med kvalitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ellen Frankner; Fanny Andersson; [2023]
  Nyckelord :Etik; Moral; Upplevelser; Sjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : Moralisk stress är vanligt förekommande hos sjuksköterskor och kan uppkomma när de vet vad som är rätt att göra men tvingas agera mot det. Den moraliska stressen skapar emotionella, fysiska och psykiska konsekvenser hos sjuksköterskor och kvaliteten på vården kan försämras. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld av sin partner : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ellen Petersson; Martin Stenberg; [2023]
  Nyckelord :Domestic Violence; Experience; Nurse perspective; Partner; Women.; Kvinnor; Partner; Sjuksköterskeperspektiv; Upplevelse; Våld i nära relation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt problem och det är fler kvinnor än män som drabbas, framför allt av våld från en partner. Det medför konsekvenser för deras välbefinnande. Det finns ett ökat behov av sjuksköterskor att vårda offer, som erfarit fysiskt och psykiskt våld. LÄS MER

 4. 4. Den vuxna patientens upplevelser av postoperativ konfusion : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Arvid Fagerström; Arvid Norin; [2023]
  Nyckelord :Confusion; patients experiences; postoperative care; postoperative complications.; Konfusion; patienters upplevelser; postoperativa komplikationer; postoperativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konfusion innebär att patienten drabbas av ett akut förvirringstillstånd som bland annat påverkar kognitionen och medvetandenivån. Detta är en vanlig förekommande komplikation i den postoperativa vården. LÄS MER

 5. 5. Sex som självskadebeteende i form av prostitution hos unga kvinnor i Sverige - En kvalitativ innehållsanalys utifrån fyra biografier om hur sex som självskadebeteende bättre kan förebyggas av professionella

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Denice Åkerblom; Johanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Sex as self-injury; prostitution; preventive social work; anxiety management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a better understanding of sex as self-injury in the form of prostitution among young women. With a better understanding of this subject, hopefully, signs pointing at sex as self-injury can be identified earlier, which could lead to increased identification of women who live with these behaviors. LÄS MER