Sökning: "Fehmarnbelt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Fehmarnbelt.

  1. 1. Fehmarnbeltförbindelsens påverkan på företagens logistiska beslut

    Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

    Författare :Thomas Surasto; [2012]
    Nyckelord :Fehmarnbelt; transports; infrastructure; localization and expansion effects; flow of goods; intermodal transports; packaging; logistics; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Fehmarnbeltförbindelsen är en tunnel mellan Rødby och Puttgarden, som ska stå klar 2020. Förbindelsen kommer att bli en direkt transportförbindelse mellan Skandinavien och kontinenten. LÄS MER