Sökning: "Fel i uppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden Fel i uppgifter.

 1. 1. Flickors intresse för teknikämnet : Hur lärare kan främja flickors teknikintresse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ida Henningsson; Ida Landstedt; [2024]
  Nyckelord :Flickor; könksskillnader; mellanstadiet; teknik; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att undersöka orsaken till flickors låga intresse för teknikundervisning. Undersökningen leder till förslag på förbättringar som lärare kan implementera i sin undervisning för att gynna flickors teknikintresse. LÄS MER

 2. 2. On The Evaluation of District Heating Load Predictions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Herman Hansson; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : District Heating is a technology with the potential to enable a fossil-free society. However, to realize this potential, some improvements need to be made in order to improve District Heating operation at large, decrease losses in the systems, and thus increase the competitiveness of District Heating as a technology. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsekonomens upplevelser av automatiseringen : En kvalitativ studie om vilka möjligheter och utmaningar redovisningsekonomen upplever i samband med automatiseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Alma Ernbacke; Matilda Reimerstam; Elisabeth Stefanidou Vahlman; [2023]
  Nyckelord :Digitalisering; automatisering; redovisningsekonom; redovisning;

  Sammanfattning : Inledning: I flera år har automatiseringen tagit allt större plats i samhället och på arbetsplatserna. Automatisering är ett aktuellt och omtalat ämne, som anses vara en ständig process, som berör flera olika arbeten, men främst redovisningsekonomen. LÄS MER

 4. 4. Delegering av medicinska uppgifter mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inom hemsjukvården : -En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aubrey Ruby Claire Guardame; [2023]
  Nyckelord :Delegation; Experience; Home care; Nurse; Patient safety; Delegering; Erfarenhet; Hemsjukvård; Patientsäkerhet; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: I hemsjukvården spelar kommunsjuksköterskan en central roll i att planera och organisera vårdinsatser till patienter i deras hemmiljö. För att säkerställa effektiviteten och tillgängligheten av vårdresurserna måste kommunsjuksköterskan delegera vissa medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utvärdering av en automatiseringslösning hos Etteplan : En lösning på ett repetitivt arbetsmoment

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Albin Fernström; [2023]
  Nyckelord :Automatisering; Python; OCR; Design Science Research; utvärdering; dokumentgranskning;

  Sammanfattning : Allt fler företag letar efter effektiva sätt att utföra repetitiva uppgifter. Författaren kom i kontakt med företaget Etteplan, som manuellt granskar olika handlingar (dokument) för att hitta och notera eventuella felaktigheter. LÄS MER