Sökning: "Felanmälningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Felanmälningar.

 1. 1. Kommunicera : Att förenkla kommunikation mellan kommun och invånare på ett säkert sätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nellie Karlsson; My Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Android Studio; SQL; Android; Microsoft SQL; Kommun;

  Sammanfattning : Digitalisering i Sverige har ökat under de senaste åren, och kommer att fortsätta stiga. På grund av detta har säkerhetsåtgärder vidtagits så som GDPR som är till för att skydda användarens data och känsliga information, särskilt när det kommer till digital kommunikation mellan användare och kund. LÄS MER

 2. 2. Motiverande element i seriösa kontext : En fallstudie för att utvärdera effekten av gamification

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Oscar Mångs; [2020]
  Nyckelord :Gamification; motivation; E-participation; Gamification; motivation; E-participation;

  Sammanfattning : I skapandet av en applikation är det viktigt att användarbasen ser ett värde i applikationen och upplever att det finns en motivation till att använda den. En vanlig strategi till att öka motivation är gamification. LÄS MER

 3. 3. Smarta byggnader - Hur smarta är de?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mattias Larsson; Johan Sjögren; Bruce Kisch; [2020]
  Nyckelord :Smarta byggnader; Felanmälningar; Driftsäkerhet; Tillgänglighet; Intelligent buildings; Fault reports; Reliability; Availability;

  Sammanfattning : De senaste åren har det talats mer och mer om smarta byggnader och byggnadsautomatisering. Även miljö, hållbarhet och energieffektivitet är ämnen som diskuteras frekvent. För att uppnå lönsamhet och hållbarhet är smarta byggnader ett aktuellt alternativ. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER

 5. 5. Framtagande av metodik för att svara på frågan: Hur mår mina byggnader?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Artursson; Martin Jacobson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att skapa en metodik och med hjälp av metodiken utvärdera hur en byggnad mår är det huvudsakliga syftet med denna studie. Studien syftar till att introducera en metodik som kan ta in data från komponenter med varierande effekt på en byggnad och föra dem samman på en gemensam skala. LÄS MER