Sökning: "Felicia Axelin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Axelin.

 1. 1. Covid-19 vs besöksnäringen – En studie om hur en pandemi lamslagit Göteborgs restaurangbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Juliana Nieminen; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; krishantering; restaurangbranschen; covid-19; narrativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spredsig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassasig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. LÄS MER

 2. 2. riktlinjer med litet “r” - En granskning av Världsbankens efterlevnad av sina egna riktlinjer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Erica Allison; [2018]
  Nyckelord :Världsbanken; WCD; riktlinjer; dammar; Nam Theun 2; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att studera om Världsbanken, som ledande finansiär av dammbyggen, följer sina egna riktlinjer vid projektet Nam Theun 2 i Laos. NT2 är ett enormt dammprojekt som påverkat 100 000-tals människor och flera hektar viktiga naturliga miljöer, oftast med negativa följder. LÄS MER