Sökning: "Felicia Björn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Björn.

 1. 1. Skilsmässor - En diskursanalys av fenomenet i morgon- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Elise Josefsson; Felicia Björn; [2021]
  Nyckelord :divorce; media; discourse analysis; skilsmässa; media; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur skilsmässor som fenomen beskrivs i morgon- och kvällstidningar.  Vidare har studien som avsikt att bidra med diskurser kring skilsmässa, vilket möjliggör en ökad medvetenhet och eventuell förändring i förhållningssätt för professionella inom socialt arbete. LÄS MER

 2. 2. Vadå inga chefer? : En intensiv fallstudie om medarbetarnas upplevda föreställningar av organisationsstrukturen i en platt organisation, ur ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sundfors Lindström; Felicia Wallin; [2020]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; kommunikation; motivation; ledarskap medarbetarskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Organisationsstruktur är ett aktuellt och relevant ämne för företag i dagens föränderliga samhälle. Teorier och forskning om fenomenet har genom tiderna utvecklats, och sambandet mellan organisationsstruktur och kommunikation samt dess påverkan på de anställda har fått mycket uppmärksamhet. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning i konfektionsbranschen : En ständig anpassningsprocess

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Aronsson; Emma Gryvik; [2016]
  Nyckelord :Sustainability reporting; adjustment process; Hållbarhetsredovisning; konfektionsbranschen; anpassningsprocess;

  Sammanfattning : Introduktion: Hållbarhet har blivit en naturlig del av företagens rapportering, därredovisningen i Sverige idag tillämpas som en frivilligrapportering. Tidigare studier presenterar skillnader avseende hur hållbarhet redovisas, men även att det finns branschspecifika överrensstämmelser. LÄS MER