Sökning: "Felicia Bohm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Bohm.

 1. 1. Introduction of Autonomous Vehicles in the Swedish Traffic System : Effects and Changes Due to the New Self-Driving Car Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Felicia Bohm; Klara Häger; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicles that are able to drive partly or fully without human interaction are called autonomous. Several companies work towards an implementation on the commercial market. LÄS MER

 2. 2. Lokalisering av en framtida klädproduktion : Textil- och designstudenters visioner för en produktionsplats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Felicia Bohm; Lovisa Ellegren; [2014]
  Nyckelord :klädproduktion; produktionsplats; designstudenter; textilstudenter; klädproduktionsplats; CSR;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Reducing costs and emissions at a cut flower plantation in Kenya : An assessment of electricity supply and transport

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Felicia Bohm; Lovisa Ellegren; Linus Hansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER