Sökning: "Felicia Borg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Felicia Borg.

 1. 1. Ett nytt perspektiv på plastavfallsflöden - från linjärt till cirkulärt : En kartläggning av plastavfallsflöden i GGVV-regionen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Elin Andersson; Felicia Borg; [2021]
  Nyckelord :Plastavfall; Cirkulär ekonomi; Hållbar plastanvändning; Plastavfallsflöden; Cirkulära plastflöden;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to investigate opportunities for improvement in flows around region-based plastic waste management. To be able to answer the purpose of the study, the following two questions were formulated:  What factors should be considered when introducing circular plastic waste streams?  What is the responsibility of regional stakeholders in the introduction of circular plastic flows?  Method – The study is of an inductive approach in the form of a qualitative case study with an analysis unit based on two different analysis levels. LÄS MER

 2. 2. Arabiska våren blev arabiska åren: En teoriprövande fallstudie över utveckling av social och militär kontroll i Syrien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Harriet Tollmar Thempo; Felicia Borg; [2021]
  Nyckelord :Syrien; social kontroll; militär kontroll; arabiska våren; formativa moment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna teoriprövande fallstudie undersöks utvecklingen efter arabiska våren i Syrien och huruvida Joel S. Migdals teori om formativa moment kan ges förklaringskraft i en jämförelse mellan två områden. LÄS MER

 3. 3. Reimagining Systems Seven Strategies for a Sustainable Future

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Edward Dickinson; Ásta Maack; Robin Memelink; Madison Wright; Jonathan Dennis; Felicia Gustafsson; Alicia Requena Carrion; Tyler Robinson; Kelly Delaney; Alexandra Jonca; Samuel Kalb; Anja Fuechtbauer; Bauke Ter Borg; Bobby Chen; Dylan Giordano; Benjamin Adam Donovan; Riccardo Losa; Lisa Smeke Morales; Lucyl Staub; Paulina Lis; Thomas Hallman; Jacob Steinmann; Nayma Akther Jahan; Jamie Wylie; Rheanna Johnston; Silvia Guevara; Xuan Xie; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Varför sorterar inte Lidingöbor ut sitt matavfall? : Matavfallsinsamling för småhushåll på Lidingö

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Emelie Borg; Felicia Pereira de Moraes; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lidingö har sedan 2010 erbjudit sina invånare att bli abonnenter av tjänsten för matavfallsinsamling. Trots årliga kampanjer har de dock inte samma anslutningsgrad som kommuner som har ett taxerings - och insamlingssystem som fungerar på liknande sätt. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i konfektionsbranschen : En ständig anpassningsprocess

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Aronsson; Emma Gryvik; [2016]
  Nyckelord :Sustainability reporting; adjustment process; Hållbarhetsredovisning; konfektionsbranschen; anpassningsprocess;

  Sammanfattning : Introduktion: Hållbarhet har blivit en naturlig del av företagens rapportering, därredovisningen i Sverige idag tillämpas som en frivilligrapportering. Tidigare studier presenterar skillnader avseende hur hållbarhet redovisas, men även att det finns branschspecifika överrensstämmelser. LÄS MER