Sökning: "Felicia Do"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden Felicia Do.

 1. 1. “Musik är inte något man kan eller inte kan” : En studie om förskollärares självförtroende inom musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Wetterberg; Felicia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Music; preeschool teacher; music education; self confidence; music didactic competens; Musik; Förskollärare; Musikundervisning; Självförtroende; Musikdidaktisk kompetens;

  Sammanfattning : I följande studie genomfördes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ undersökning om förskollärares självförtroende i musikundervisning. Tidigare forskning belyser musikundervisning i förskolan som något väldigt betydelsefullt för barn och deras utveckling men att omfattningen i praktiken visat sig beroende av respektive förskollärares självförtroende i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Häxor på nätet : En kvalitativ innehållsanalys av occulture i Witchtubers beskrivningar av rituell praktik och uppvisande av objekt i anslutning till högtiden Samhain

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Nyberget; [2021]
  Nyckelord :Wicca; Content analysis; Youtube; Ritual; Witch; Samhain; Occulture; Witchtubers; Neo-Paganism.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to concisely present an overview of the Pagan ritual practice before the Christianization of Ireland and the United Kingdom, which enables tracking down the connection and relationship between them and three American and British, Wiccan Youtube-creators nicknamed Witchtubers. Witchtuber’s description of Samhain and objects visible in chosen videos are analyzed from Christopher Partridge’s theory of Occulture along with the parameters of acceptance, harmonization and the centralization of Goddess-worship concluded by previous studies. LÄS MER

 3. 3. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Water and conflict : A case of hydropower, justice and water rights in Albania

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Felicia Widing; [2021]
  Nyckelord :Water conflict; Water grabbing; Hydrosocial; Justice; Echelons of rights;

  Sammanfattning : This thesis concerns the struggles related to a hydrosocial conflict prompted by the plan for hydropower development in the river Vjosa, Albania. Despite the controversial nature of hydropower, the quest for renewable energy has increased the interest in hydropower development globally. LÄS MER

 5. 5. Analysis of the Stratospheric Aerosol Load After the 2019 Raikoke Eruption

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Felicia Carlborg; [2021]
  Nyckelord :Volcanic Climate Impact; Raikoke; CALIPSO; Satellite; Stratospheric Aerosols; Radiative Forcing; Aerosol Optical Depth; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The stratospheric aerosol load after the eruption of Raikoke in 2019 have been analysed with satellite data from the CALIPSO satellite. The goal was to see how much the stratospheric aerosol load increased due to the Brewer Dobson circulation, and further, how this affected the stratospheric aerosol optical depth (AOD), and the corresponding radiative forcing (RF). LÄS MER