Sökning: "Felicia Edin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Edin.

  1. 1. Strategiskt eller inte? : En kvalitativ studie om förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Felicia Edin; Amanda Jansson; Lina Lundqvist; [2018]
    Nyckelord :Purchasing; Supply Chain Management; Strategic Purchasing; Fashion Industry; Fast Fashion; Purchasing Strategic Alignment; Purchasing Strategy; Inköp; Strategiskt inköp; Inköpsstrategi; Modebranschen; Fast fashion; Strategiskt samspel;

    Sammanfattning : Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande för att vara konkurrenskraftig. LÄS MER