Sökning: "Felicia Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Felicia Eklund.

 1. 1. Farväl till Libor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Eklund; [2019]
  Nyckelord :LIBOR; referensräntor; ARR; övergång; overnight; Business and Economics;

  Sammanfattning : After the financial crisis in 2008 and the Libor scandal 2012 today’s reference rates have been questioned and debated. This has led to the ongoing work around the world; replacing the traditional IBOR’s with new, transaction-based reference rates. LÄS MER

 2. 2. Municipalities' Capacity to Prepare: A Mixed Method Approach to How Social Investments are Influenced by the Municipalities' Characteristics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Eklund; [2016]
  Nyckelord :social investment; characteristics; municipalities; policy innovation; functionality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Social investment is a concept that often refers to interventions with at-risk target populations in order to “prepare” these individuals, rather than “repair” them once the risk factors has become problems. An increasing number of Swedish municipalities work with social investments, and the purpose of this research is to determine if certain characteristics of the municipalities affect this work. LÄS MER

 3. 3. Närstående till patienter med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Eklund; Lovisa Moberg; [2015]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; Närstående och Sjuksköterskans roll; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige är runt 150 000 människor diagnostiserade med en demenssjukdom, varav Alzheimers sjukdom utgör närmare 70 procent av dessa. Människans stigande livslängd förväntas resultera i att denna siffra beräknas stiga ytterligare. Sjukdomen innebär att vardagen förändras såväl för den sjuke som för dennes omgivning. LÄS MER

 4. 4. Företagsförvärvad goodwill : Hur revisorer förhåller sig till nedskrivningsprövning enligt IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Evelina Åhman; Felicia Eklund; [2015]
  Nyckelord :Auditors; goodwill; neutrality; substantial; future decision shaping process; agency theory; institutional theory; revision; impairment testing under IFRS; listed companies.; Revisorer; goodwillposten; företagsförvärvad goodwill; neutralitet; väsentlighet; framtida beslutsfattanden; agentteorin; institutionell teori; revidering; nedskrivningsprövning enligt IFRS; noterade bolag.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur revisorer reviderar goodwillposten gällande företagsförvärvad goodwill i svenska noterade bolag och hur revisorer förhåller sig till nedskrivningsprövning enligt IFRS. Studiens syfte är även att undersöka vad revisorer anser om de tre faktorerna neutralitet, väsentlighet samt revidering som grund för framtida beslutsfattanden och hur dessa tre faktorer påverkar revideringen. LÄS MER

 5. 5. Consequences of Post-Materialism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Eklund; [2013]
  Nyckelord :Post-Materialism; political participation; concern for the environment; gender equality; consumption; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Post-Materialism is a theory introduced in the 1970's. Post-Materialism is set of values that is stated to have changed, foremost in industrial countries. LÄS MER