Sökning: "Felicia Fahlander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Fahlander.

  1. 1. Föräldrars upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom barncancervården

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Felicia Fahlander; Sofia Niklasson; [2021-06-28]
    Nyckelord :Barncancer; föräldrar; sjuksköterskor; kommunikation och socialt stöd.;

    Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, föräldrarna hamnar ofta i en kris dåbarnets överlevnad plötsligt hotas. En cancerbehandling behöver inledas, vilken vanligtvis ärintensiv och krävande för både barn och föräldrar. Behandlingstiden varierar beroende påbarnets diagnos men kräver mycket tid på sjukhus. LÄS MER