Sökning: "Felicia Granath"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Granath.

 1. 1. Risktagande vid tidiga beslut i produktutvecklingsprocessen : En jämförelse mellan kvinnor och män

  M1-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FELICIA AHLSTRAND; ISABELLE GRANATH; [2018]
  Nyckelord :Produktutvecklingsprocessen; risker; genus; värderingar; riskvillighet; riskbenägenhet.;

  Sammanfattning : Produktutveckling anses vara en riskfylld bransch där det dagligen fattas beslut på begränsad information. Skillnader i individers riskvillighet kan därav vara av stor betydelse för de beslut som fattas. LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihet kontra säkerhet : En kvalitativ studie av argumentationen kring nazisters närvaro i Almedalen 2017

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Granath; [2018]
  Nyckelord :Värde; värdekonflikt; värdehierarki; rättigheter; yttrandefrihet; säkerhet; nazism; nynazism; högerextremism; demokrati; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the argumentation for the freedom of speech versus the right to safety was presented when these rights came in conflict with each other when a neo-Nazi organization was allowed to co-arrange Almedalen 2017. The material consists of press statements, debate articles and news articles where the arguments of four key agents connected to Almedalsveckan 2017 were collected. LÄS MER