Sökning: "Felicia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Felicia Gustafsson.

 1. 1. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 2. 2. Crisis Management : A qualitative study about the difference between the dynamic capabilities of born-digital and non-digital companies during DSC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Gustafsson; Felicia Mattsson; [2021]
  Nyckelord :crisis management; ordinary- and dynamic capabilities; digital; digitization; dramatic social change; crisis; response strategies; leadership andpandemic;

  Sammanfattning : Today there is an ongoing world crisis COVID-19, which has affected our daily lives related to health, survival, economy, work and so on. Much of our daily life is now moved online, for example work, which is possible because of the digitization. For work forces to handle COVID-19, crisis management is crucial. LÄS MER

 3. 3. Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Nuclear Weapons; Advisory Opinion; International Court of Justice; Legal Development; International Community; United Nations General Assembly; International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. LÄS MER

 4. 4. Let Justice be Done though the Heavens Fall - Content Analysis of the International Security Framing in the International Court of Justice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :International Security; International Court of Justice; Nuclear Weapons; Advisory Opinion; Framing Theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nuclear weapons, a well-researched area in both IR and PIL, but are often researched separately. The objective was to fill the research gap by combining the fields to examine international nuclear security. The Nuclear Opinion made by the ICJ was chosen due to its intersection between the fields, thus the judges’ statements constituted the data. LÄS MER

 5. 5. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER