Sökning: "Felicia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Felicia Gustafsson.

 1. 1. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 2. 2. Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Nuclear Weapons; Advisory Opinion; International Court of Justice; Legal Development; International Community; United Nations General Assembly; International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. LÄS MER

 3. 3. Let Justice be Done though the Heavens Fall - Content Analysis of the International Security Framing in the International Court of Justice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :International Security; International Court of Justice; Nuclear Weapons; Advisory Opinion; Framing Theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nuclear weapons, a well-researched area in both IR and PIL, but are often researched separately. The objective was to fill the research gap by combining the fields to examine international nuclear security. The Nuclear Opinion made by the ICJ was chosen due to its intersection between the fields, thus the judges’ statements constituted the data. LÄS MER

 4. 4. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 5. 5. Reimagining Systems Seven Strategies for a Sustainable Future

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Edward Dickinson; Ásta Maack; Robin Memelink; Madison Wright; Jonathan Dennis; Felicia Gustafsson; Alicia Requena Carrion; Tyler Robinson; Kelly Delaney; Alexandra Jonca; Samuel Kalb; Anja Fuechtbauer; Bauke Ter Borg; Bobby Chen; Dylan Giordano; Benjamin Adam Donovan; Riccardo Losa; Lisa Smeke Morales; Lucyl Staub; Paulina Lis; Thomas Hallman; Jacob Steinmann; Nayma Akther Jahan; Jamie Wylie; Rheanna Johnston; Silvia Guevara; Xuan Xie; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER