Sökning: "Felicia Hammarberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Hammarberg.

 1. 1. Den livsviktiga leken. : Lekens betydelse för barns samspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Felicia Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Lek; samspel; lärande och förskola.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att designa ett slutet kretslopp : En kvalitativ studie kring hur design kan underlätta implementeringen av en cirkulär affärsmodell i detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Grönlund; Li Loheim Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; cirkulär affärsmodell; design; ekodesign; designtänkande; circular business model canvas;

  Sammanfattning : Dagens ekonomiska system bygger på en linjär modell där varor produceras, används och sedan slängs. Den linjära modellen tillsammans med en ökad befolkningsmängd som överkonsumerar planetens begränsade resurser, har bidragit till att mängden avfall och miljöproblem ständigt ökar. LÄS MER