Sökning: "Felicia Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Felicia Hansson.

 1. 1. Vardagsrasism i förskolan : En studie om hur vardagsrasism uttrycks i förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Felicia Hansson; [2024]
  Nyckelord :Discrimination; Ethnicity; Everyday racism; Intersectionality; Preschool; Race;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how everyday racism is expressed in preschool by analyzing how teachers in preschool discuss “race” and ethnic discrimination that occurs in children's lives at preschool. The preschool must follow Lpfö 18 which gives teachers direction on how to work against racism and is obligated by law to base its operations on it (Skolverket, 2018). LÄS MER

 2. 2. Bemötande av anhöriga i samband med dödsfall : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isa Fäldt; Felicia Hansson Alameddine; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: In the event of a death, relatives may experience several different emotions. Previous research showed that relatives experienced that it was important to be given sufficient information in the event of death, and that the treatment had a clear impact on relatives’ feelings. LÄS MER

 3. 3. Vilka roller och intentioner har era invånare? : En studie om platsambassadörskap online

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mia Nilsson; Emelie Hansson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Place branding; ambassadorship; place brand ambassador; social media; resident; brand ambassador behavior; user-generated content.; Platsvarumärke; ambassadörskap; platsvarumärkesambassadör; sociala medier; invånare; brand ambassador behavior; user-generated content.;

  Sammanfattning : Forskning visar att platsmarknadsföring som strategi används alltmer frekvent. Städer och platser uppfattas inte längre som konstanta utan befinner sig i en ständig utvecklingsprocess och behöver hanteras därefter. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors uppfattning om induktion i graviditetsvecka 41 respektive 42 : Semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Hansson; Emma Wernholm; [2021]
  Nyckelord :Midwifes; induction of labour; perception; pregnancy week; Barnmorskor; induktion; uppfattning; graviditetsvecka;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rekommenderas induktion i vecka 42+0, detta för att undvika överburenhet. Förlossningsvården i Sverige är i ständig förändring och sedan 1994 ses det en ökning av induktioner. LÄS MER

 5. 5. Motivation att leda : En studie om till vilken utsträckning en ledares motivation att leda påverkar motivationen hos dess följare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Yasmine Hansson Olausson; Felicia Edenhammar; [2021]
  Nyckelord :Motivation att leda; Motivation; Ledarskap; Tillfredställelse; Ledare; Följare;

  Sammanfattning : Title: Motivation to lead: A study that research to what extent a leader’s motivation to lead affect the motivation among its followers Authors: Felicia Edenhammar and Yasmine Hansson Olaussson Keywords: Motivation to lead (MTL), motivation, leadership, job satisfaction, leader, follower Background: Motivation is an important resource for organizations if they wish to achieve a higher effectivity and productivity. Leadership is important to be able to reach this motivation. LÄS MER