Sökning: "Felicia Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Felicia Jansson.

 1. 1. THE EU – A POSITIVE OR NEGATIVE INFLUENCE ON DEMOCRACY IN HUNGARY? - An analysis on how the EU has affected the democracy in Hungary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Jansson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Democratic backsliding; EU; European Commission; European Parliament; Council of European Union; Democracy promotion;

  Sammanfattning : Since Viktor Orbán became prime minister of Hungary in 2010 he has hollowed out the Hungarian Democracy step by step and given himself more influence. Hungary became a member of the EU in 2004, so this has been happening while being a member of the EU, so the question is – what kind of influence does the EU have over the democracy in member states? That is the research question for this thesis, and it has the aim to analyze how the European Commission, European Parliament, and The Council of the European Union have affected the development of democracy in Hungary in the years 2015 – 2021. LÄS MER

 2. 2. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 3. 3. Vilken påverkan har ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen på balansen mellan arbete och privatliv? : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elma Viden; Felicia Jansson; [2021]
  Nyckelord :work-life balance; stress; arbetspsykologi; digitalisering; flexibelt arbete; tillgänglighet; stress;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilken påverkan ökad tillgänglighet i samband med digitaliseringen har på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Vidare avsåg studien att undersöka dess eventuella påverkan på stress. LÄS MER

 4. 4. Occurrence of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS), including ultra-short-chain compounds. Seasonal variation in rainwater from the Swedish west coast

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Felicia Jansson; [2019]
  Nyckelord :PFAS; rainwater; ultra-short chain PFAS; atmospheric transport; wet deposition;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of highly fluorinated compounds which comprises of more than 4700 substances. A smaller number of those substances is rou-tinely measured, usually the short (C4-C7) and long chain PFAS (>C7). LÄS MER

 5. 5. The crucial combination of DNA polymerase, qPCR assay and background matrix

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Felicia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Quantitative PCR (qPCR) is a commonly used method today in the fields of molecular diagnostics, forensic and food analysis. The real-time measurements of amplification and quantification of specific DNA molecules is one of many reasons why qPCR is the method of choice. LÄS MER