Sökning: "Felicia Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Felicia Johansson.

 1. 1. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 2. 2. Mycroft : En webbapplikation för filtrering av övervakningsvideor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Beming; Stefan Brynielsson; Felicia Flod; Kalle Johansson; Rasmus Löfgren; Erik Sellén; Alfred Sporre; Tobias Wang; [2020]
  Nyckelord :NFC; Scrum; web application; React; Redux; Webpack; Django; Django REST; Python; Github; Bootstrap; Travis CI; Remote work; NFC; Scrum; webbapplikation; React; Redux; Webpack; Django; Python; Travis CI; Bootstrap; Django REST; GitHub; distansarbete;

  Sammanfattning : Rapporten belyser arbetet kring det kandidatarbete som utfördes av åtta studenter i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling på Linköpings universitet undervårterminen 2020. Uppgiften som utfördes var att utveckla en webbapplikation för att filtrera övervakningsvideor för Polismyndigheten. LÄS MER

 3. 3. ELITIDROTTANDE INNEBANDYKVINNORS UPPLEVELSE AV SKADEPREVENTIV KNÄKONTROLLSTRÄNING : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Nordin Persson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Främre korsbandsskador är vanligt inom elitinnebandy, och är vanligare hos kvinnor än hos män på grund av anatomiska och hormonella skillnader. Tidigare studier har bevisat att skadepreventiv knäkontrollsträning i form av neuromuskulär och plyometrisk träning har en betydande effekt för att minska risken att drabbas av en främre korsbandsskada. LÄS MER

 4. 4. Interagerbara objekt i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellinor Bergman; Felicia Höög Kjellgren; Veronica Johansson; [2020]
  Nyckelord :Färgassociation; prominensvärde; interagerbara objekt; fantasy; dataspel;

  Sammanfattning : Undersökningen har som syfte att testa frågeställningen "Är prominensvärde eller association viktigast vid val av färger på interagerbara objekt i en spelmiljö inspirerad av fantasygenren?". För att göra detta har artiklar kring form, färg och interaktion granskats gällande hur prominens och association sett ut i tidigare undersökningar inom dessa områden. LÄS MER

 5. 5. Motiv-era: en era av motivation En litteraturstudie av teorier inom motivation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emelie Andersson; Emilia Johansson; Felicia Pehrsson Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER