Sökning: "Felicia Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Felicia Johansson.

 1. 1. Barnkonventionen : Förskollärares arbete och metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Felicia Zacryander; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; diskriminering; förskola; yttrandefrihet; delaktighet och informationskrav;

  Sammanfattning : Sedan 1 Januari 2020 har FN:s Barnkonvention gått från en rekommendation till en Svensk lag som alla förskolor ska sträva efter att arbeta med. I Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018, s.5) framhävs att Barnkonventionen ska implementeras i förskolans verksamhet och eftersträvas. Quennerstedt, Thelander och Hägglund (2020, s. LÄS MER

 2. 2. Eurocentrismens konsekvenser för historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Alexandersson; Stephanie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; hegemoni; historiedidaktik; historiemedvetande; identitetsutveckling; interkulturalitet; kanon; marginalisering;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att ta reda på eurocentrismens konsekvenser inom skola och utbildning och de konsekvenser det kan få på elever. Vidare undersöks hur dessa konsekvenser påverkar elevernas identitetsutveckling med hänsyn till etnisk tillhörighet i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. List prices in Icelandic residential property sales - A strategic tool for achieving higher sales price or shorter time-on-market?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Alexandra Hansson; Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :List price; sales price; real estate brokers; hedonic pricing model; duration model; pricing strategies; anchoring effect; trade-off; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In recent years, Iceland has experienced a growing demand for residential housing and the average square-meter price for apartments and single-family homes in the Capital Region has almost doubled between 2010 and 2019. Property sales in Iceland are most commonly intermediated by real estate brokers and the sales process stands in contrast to other Nordic countries, since it involves a bidding procedure with sealed, or secret, bids. LÄS MER

 4. 4. Livet efter ett fysiskt trauma : Utifrån ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Byström; Nora Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fysiskt trauma; välbefinnande; emotionellt stöd; trygghet; osäkerhet; Physical trauma; wellbeing; emotional support; safety; uncertainty;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett fysiskt trauma kan innebära att människan blir påverkad fysiologiskt och existentiellt. Hälsa och välbefinnande är viktigt för att undvika psykisk ohälsa med ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom. Rädslor efter fysiskt trauma kunde påverka vardagen negativt för människan. LÄS MER

 5. 5. Alla älskar väl musik? : En kvalitativ studie om elevers motivation till musikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Felicia Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitativ metod; motivation; musik; musiklyssning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra till ökad kunskap om vad som gör musikundervisningen mer motiverande för elever på högstadiet. Trots att elever ofta lyssnar på musik och umgås kring musikaliska aktiviteter, som att dansa eller sjunga ihop, saknas motivation till att lära sig mer om musikämnet. LÄS MER