Sökning: "Felicia Kaiser"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Kaiser.

 1. 1. Är media obotliga pessimister? : En kvantitativ innehållsanalys om svenska mediers coronarapportering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Felicia Hovryd; Douglas Kaiser; [2021]
  Nyckelord :corona; krisjournalistik; medierapportering; pandemi; PERMA-modellen;

  Sammanfattning : Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka hur mediers coronarapporteringen sett ut i utifrån PERMA-modellen. I denna studie kommer vi även undersöka om rapporteringen förändrats över tid och om rapporteringen följt tidigare teorier om krisjournalistik. LÄS MER

 2. 2. "Det behöver inte vara tråkigt" : En studie om myndigheters språk på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Felicia Kaiser; [2017]
  Nyckelord :Stilistik; Språk; Informationsdesign; Textdesign; Organisationskommunikation; Riktlinjer; Myndighetsspråk; LinkedIn; Sociala medier;

  Sammanfattning : LinkedIn är ett socialt medie och nätverk där användarna har direktkommunikation med varandra. LinkedIn används för att skapa arbetsrelationer, dialog och professionella kontaktnät. Det är inte ovanligt att företag, myndigheter eller kommuner har profiler på LinkedIn. LÄS MER