Sökning: "Felicia Kallberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Kallberg.

  1. 1. Menstruationscykeln och träning: Kvinnliga idrottares egna upplevelser med fokus på prestation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Felicia Kallberg; Gemma Marsh; Johanna Pettersson; [2021-10-22]
    Nyckelord :menstruationscykeln; prestation; medvetenhet; drottare; symptom;

    Sammanfattning : Introduktion: Fler kvinnor väljer att idrotta och trots ökat intresse om kvinnokroppen och menstruationscykeln (MC) i idrottsvärlden finns det fortfarande brist på forskning. Att optimera sin prestation är ett mål hos idrottare men för att kunna göra det så effektivt som möjligt behövs det mer kunskap om hur MC påverkar idrottare och deras prestation. LÄS MER