Sökning: "Felicia Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Felicia Karlsson.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER AV SIN DELADE YRKESROLL SOM ARBETSTERAPEUT OCH REHABILITERINGSKOORDINATOR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sophie Karlsson; Felicia Sjöberg; [2021-04-20]
  Nyckelord :Occupational therapy; Professional Role; Qualitative research; Work Engagement; Workload;

  Sammanfattning : Bakgrund Att inta en roll innebär att en person befäster en identitet som är specifikt för just denrollen. Vissa personer innehar ett arbete där de intar olika yrken, innebär det att dessamänniskor även intar delade eller flera roller genom sina yrkesroller. LÄS MER

 2. 2. Digitala läroböcker inom matematik : Fördelar och nackdelar tolkat ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Fördel; nackdel; lärarperspektiv; digital lärobok; statisk digital lärobok; interaktiv digital lärobok;

  Sammanfattning : Idag använder sig många lärare av läroboken vid planering av undervisningen. I den svenska skolan har det blivit  vanligare med digitala läroböcker. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av att bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Henriksson; Felicia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Mäns våld mot kvinnor är ett samhälleligt problem världen över, många av dessa kvinnor besöker vården för sina fysiska skador som orsakats av våldet. Problematiken är att kvinnorna ofta själva inte träder fram och talar om sin situation frivilligt vid vårdbesök. LÄS MER

 4. 4. “Familjehemsplacerade barn, ett gemensamt ansvar” : - En kvalitativ studie om skolkuratorer och barnföljares upplevelser av familjehemsplacerade barn och samverkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Gunnarsson; Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Konsten att kombinera alla nyanser av grått" : Utmaningar med att förstå sina kunder inom tidningsbranschen - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Felicia Dahl Karlsson; Rebecka Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Tidningsbranschen; Digital Kundinsikt; Digitalisering; Digital Transformation; Verksamhetsutveckling; Kundinsikt; Dagstidning;

  Sammanfattning : During the last 50 years the newspaper industry has changed rapidly. The digitalization of society is a driving factor of these changes and have led to a globalization of the newspaper industry. Increasingly, the newspaper industry has gone from only publishing news in a physical form to more digital formats. LÄS MER