Sökning: "Felicia Laakso Lindgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Laakso Lindgren.

 1. 1. Individualisering och inkludering av elever i generella matematiksvårigheter : -En kvalitativ intervjustudie om hur sex stycken 1–3 lärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Laakso Lindgren; [2019]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex stycken grundskollärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter, i matematikundervisningen. Denna studie är baserad på semistrukturerade intervjuer som utförts med sex stycken grundskollärare från årskurserna 1–3. LÄS MER

 2. 2. Högläsning- ett tråkigt moment i undervisningen eller ett positivt tillfälle för inlärning? : - En kvalitativ intervjustudie som jämför några elevers inställning till högläsning i förhållande till några grundskolelärares syfte med högläsning.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Laakso Lindgren; Josefine Sillén; [2017]
  Nyckelord :Högläsning; Grundskolelärare; Elever; Syfte; Uppfattningar; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och jämföra några elevers uppfattningar med högläsning i förhållande till några grundskolelärares syfte med högläsning. Med en utgångspunkt i syftet motiveras metoderna observation och semistrukturerade intervjuer som aktuella för studien. LÄS MER