Sökning: "Felicia Norling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Norling.

  1. 1. Från Size Zero till Size Hero? : En semiotisk analys av kvinnor och kvinnlighet i Veckorevyn

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Felicia Hallström; Sandra Norling; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER