Sökning: "Felicia Nyström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Felicia Nyström.

 1. 1. Bevisprövning i våldtäktsmål - Före och efter lagändringen 1 juli 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Nyström; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Bevisrätt; Våldtäktsbrottet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 förändrades den svenska våldtäktslagstiftningen. Gränsen mellan tillåtet sex och otillåtna övergrepp flyttades från tvång till frivillighet. En del av debatten som föregått lagändringen har handlat om hur processen i domstol skulle kunna påverkas. LÄS MER

 2. 2. Störd i lagens namn? - Om hanteringen av psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Nyström; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Allvarlig psykisk störning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom rättens historiska utveckling har åsikterna om hur de psykiskt störda lagöverträdarna ska behandlas gått isär, men särbehandlingstanken har hela tiden funnits med. Utgångspunkten i den svenska rättsordningen är att psykiskt störda lagöverträdare som begår brott ska dömas till ansvar för det. LÄS MER

 3. 3. Estetik i klassrummet : En studie om lärares syn på och arbete med estetik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Nyström; Madeleine Johdet; [2013]
  Nyckelord :estetik; estetiska läroprocesser; grundskolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare insikt i hur klasslärare i grundskolans tidigare årskurser arbetar med estetisk verksamhet. Studiens fokus är inriktad på att få en djupare förståelse kring hur estetiska verktyg används inne i klassrummets undervisning tillsammans med elever i årskurserna 1-5. LÄS MER

 4. 4. MASC - ett naturalistiskt instrument för att mäta social kognition : En utprövning på personer med högfungerande autismspektrumtillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Felicia Nyström; Kristina Bergström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brister i social kognition antas ligga bakom de sociala svårigheter som kännetecknar autismspektrumtillstånd. Klassiska tester av social kognition har ofta misslyckats med att fånga de små brister som kan ses hos exempelvis personer med högfungerande autismspektrumtillstånd. LÄS MER