Sökning: "Felicia Rodenkirchen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Rodenkirchen.

  1. 1. När livet tar en vändning : Föräldrars upplevelse av att ha ett cancersjukt barn

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Felicia Rodenkirchen; Sandra Andersson; [2019]
    Nyckelord :Parents; Child; Cancer; Experience; Feelings; Föräldrar; Barn; Cancer; Upplevelse; Känslor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Barncancer är ett återkommande och skrämmande ämne. Varje år insjuknar ca 300 barn i cancer i Sverige. Detta drabbar givetvis barnen själva men också föräldrarna. För att få mer förståelse inom barncancervården behövs mer forskning om föräldrars upplevelser och vad som är viktigt för dem under sjukdomens förlopp. LÄS MER