Sökning: "Felicia Söderström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Söderström.

 1. 1. A CRITICAL REVIEW OF SUSTAINABILITY PROJECTS WITHIN LAST MILE DELIVERY FROM AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Felicia Söderström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce is a continuously growing business that has expanded over the recent years and more people are buying online instead of offline. With online shopping, the demand for home deliveries is increasing along with it. Last mile deliveries, which is the last part of the supply chain from business to customer, operate mainly in urban areas. LÄS MER

 2. 2. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Moderna nyanser av klassiska allianser : En kvalitativ studie kring digitala influencer-samarbeten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Karlström; Linda Söderström; [2016]
  Nyckelord :Influencer marketing Influencer-samarbeten Marknadskommunikation Sociala medier;

  Sammanfattning : Problemformulering och  syfte: The  growth of new channels has increased the amount of sales messages vying for consumers' attention, changing the conditions for marketing communications. Marketing in social media channels has become a way to keep up with the consumers. LÄS MER