Sökning: "Felicia Schroeder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felicia Schroeder.

  1. 1. Hot och våld orsakat av patienter

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Louise Nilsson; Felicia Schroeder; [2020-08-06]
    Nyckelord :Workplace violence; nurse; consequences; patient care;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsplatsvåld är ett välkänt problem inom sjukvården både i Sverige och globaltdär den anställda drabbas innan, under eller efter arbetspasset. Det finns begränsad mängdstatistik rörande våldets prevalens. Det finns flera orsaker till att våld uppstår, till exempelbristfälliga rutiner och ensamarbete. LÄS MER