Sökning: "Felicia Schwartz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felicia Schwartz.

 1. 1. Begreppet verksamhetsgren : Hur ska begreppet tolkas vid underprisöverlåtelser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; [2020]
  Nyckelord :Skatt; omstruktureringar; underprisöverlåtelser; begreppet verksamhetsgren;

  Sammanfattning : Ett företag kan genom en omstrukturering överlåta en näringsverksamhet till en utomstående person för att kunna bedrivas vidare i en ny företagsfrom istället för att verksamheten avslutas. En omstrukturering kan äve ske inom en koncern eller mellan olika bolag som ägs av en och samma fysiska person. LÄS MER

 2. 2. ROT- och RUT-avdrag : Ur ett genusrättsvetenskapligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Schwartz; Elin Rodin; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Rut-avdrag; Rot-avdrag; genusrättsvetenskap; skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER