Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Generation z i IT-branschen - en studie om arbetsgivarens föreställningar och employee retention strategier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Felicia Thomsson; Jonathan Åsbrink; [2019-09-02]
    Nyckelord :Generation z; employee retention; flexibility;

    Sammanfattning : The aim of this study was to analyse what perceptions companies within the Swedish IT sector had about generation z and how they used employee retention to keep the generation within their organisation. The reason generation z and employee retention were our topic of focus in this study was primarily due to the fact that the previous research was lacking in this particular area. LÄS MER