Sökning: "Felicia Viking"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Felicia Viking.

 1. 1. Att transcendera det normativa : Om gränsöverskridande vikingatida genus med ett transgenderperspektiv, i Vivallens grav 9 och Birka grav Bj 581

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Felicia Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Transgender studies; gender; Birka; Vivallen; Viking Age; Transgender studies; genus; Birka; Vivallen; vikingatid;

  Sammanfattning : This essay aims to introduce perspectives from transgender studies into archaeology´s gender analysis, by re-examining two graves. The essay examines two graves, grave 9 from Vivallen, and grave Bj 581 from Birka, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Metallurgical Analysis of Viking Age Amulet Rings : and Comparison With Cutting Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Louise Erkers; Felicia Fröjd; [2017]
  Nyckelord :Amulet rings; morphology; forging; Amulett ringar; morfologi; smide;

  Sammanfattning : Artefacts known as amulet rings, a kind of Viking age jewellery, have often been encountered during archaeological excavations of Viking Age sites. The rings do not appear to have any practical use, but are rather considered to be of cultural or religious importance. LÄS MER

 3. 3. Inte alla nitar i båten : Identifiering och konservering av järnföremål från Svarta Jordens hamn på Birka

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Felicia Holmgren; [2016]
  Nyckelord :archaelogical science; Birka; viking age; conservation; iron objects; laborativ arkeologi; Birka; järnålder; konservering; järnnitar; järn; broddar;

  Sammanfattning : This paper deals with iron objects found in the 2015 excavation in Birkas Black Earth harbour on the Island of Björkö, in Adelsö parish. The purpose is to through EDTA -conservation and x-rays identify which objects they derived from, and how they can be linked to activities associated with a harbour environment. .. LÄS MER