Sökning: "Felicia Vikström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Felicia Vikström.

 1. 1. “CRISIS AND CRISIS FOR WHOM?” - A critical discourse analysis of how Swedish and British editorials framed the refugee crisis during the autumn of 2015

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Vikström; [2019-01-16]
  Nyckelord :Refugee crisis; Crisis; Editorials; Sweden; The UK; Framing Theory and Securitization Theory;

  Sammanfattning : This Master thesis aims to conduct a critical discourse analysis of how Swedish and Britisheditorials covered the so-called "refugee crisis" during the autumn of 2015, specifically from Aug 1to Dec 31 st. The overall aim is to investigate the discursive construction of the crisis, which entailsinvestigating how the editorials framed the “crisis” and in what way it is a crisis: how the term wasconceptualised. LÄS MER

 2. 2. Personalomsättningen inom revisionsbyråer – Ett problem? : En studie om personalomsättning på stora och små revisionsbyråer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Fransson; Felicia Vikström; [2019]
  Nyckelord :audit profession; turnover; management; external factors; effects and audit firms.; revisionsprofessionen; personalomsättning; ledning; externa faktorer; effekter samt revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Att ha en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för organisationens fortsatta lönsamhet. Personalomsättningen inom revisionsbranschen beskrivs däremot som ett problem. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av personalomsättningen på individnivå. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och skydd - Två (o)förenliga världar? : En kvalitativ studie om barns möjlighet till delaktighet och skydd i tingsrättsdomar där det förekommit uppgifter om våld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Niklas Lodén; Felicia Vikström; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; barn; delaktighet; våld;

  Sammanfattning : Vid en bedömning av barnets bästa ska domstolen enligt föräldrabalkens 6 kap. 2a§ särskilt fästa avseende vid tre aspekter: barnet har rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrar, barnet har rätt till skydd och hänsyn ska tas till barnets egen vilja. LÄS MER

 4. 4. I spåret av Islamiska staten : En studie av The New York Times och Dagens Nyheters gestaltning av IS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ghafari Sebastian; Vikström Felicia; [2015]
  Nyckelord :IS; Islamiska staten; gestaltningsteorin; krigsjournalistik; politisk kultur; New York Times; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : The aim with this study is to compare the American newspaper The New York Times and the Swedish newspaper Dagens Nyheter and its framing of the organization the Islamic State. The study uses a selection of articles during the period when Barack Obama ordered airstrikes against the Islamic State. LÄS MER