Sökning: "Felipe Faundes Espinoza"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felipe Faundes Espinoza.

 1. 1. Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Andrea Mujkanovic; Felipe Faundes Espinoza; [2020-06-26]
  Nyckelord :Perioperative Nursing; Communication; Experience; Qualitative Research;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that incurable injuries in the perioperative environmentcan be attributed, among other things, to a lack of communication within the interprofessionalcare team. Knowledge and competence lead to effective communication which can preventcomplications arising from surgery. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Felipe Faundes Espinoza; Jessica Söderquist; [2010]
  Nyckelord :Akutmottagning; Mötet; Sjuksköterska - patient relation; Upplevelse;

  Sammanfattning : Vid akut sjukdom eller skada är det i huvudsak akutmottagningen som handhar det akuta omhändertagandet av en skadad, orolig och ostabil patient. Det påvisades i denna studie att patienten som söker vård på akutmottagningen ofta känner sig underlägsen, ignorerad och bortglömd av sjuksköterskan. LÄS MER