Sökning: "Felix Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Felix Bengtsson.

 1. 1. Hotellifiering : Kortfristig andrahandsuthyrning av bostadslägenheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adil Heco; Felix Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Hotellification; law; subletting; Airbnb; Hotellifiering; juridik; andrahandsuthyrning; Airbnb;

  Sammanfattning : Hotellifiering har blivit ett allt mer omtalat ämne i senare tid i media och litteratur. De senare åren kan man se hur uthyrningsplattformar som Airbnb har möjliggjort för hyresvärdar att kortfristigt hyra ut bostadslägenheter genom andrahandsavtal. LÄS MER

 2. 2. Optimising the Choice of Interpolation Nodes with a Forbidden Region

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Felix Bengtsson; Alex Hamben; [2022]
  Nyckelord :Interpolation; Chebyshev; polynomial interpolation; Lebesgue Constant; optimization; numerical methods;

  Sammanfattning : We consider the problem of optimizing the choice of interpolation nodes such that the interpolation error is minimized, given the constraint that none of the nodes may be placed inside a forbidden region. Restricting the problem to using one-dimensional polynomial interpolants, we explore different ways of quantifying the interpolation error; such as the integral of the absolute/squared difference between the interpolated function and the interpolant, or the Lebesgue constant, which compares the interpolant with the best possible approximating polynomial of a given degree. LÄS MER

 3. 3. Local flavour, global labour : A qualitative study of the dynamics of strawberry production in Sweden in 2021

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Felix Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mer än bara sparka boll: Kvalitativ studie om fotboll som arena för integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Felix Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Sports; football; integration; associations; community; language; norms. Idrott; fotboll; föreningar; socialt sammanhang; språk; normer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie som undersöker fotboll som arena för integration. Den utgår från teorier om socialt kapital, norm och språk för att kunna analysera och skapa förståelse kring empirin som är hämtad genom fyra intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur avtal kommer till stånd och när anses det bindande? : Avtalsbundenhet vid olika upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Felix Bengtsson; Melvin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :avtalsbundenhet; upplåtelseformer; upplåtelse; överlåtelse;

  Sammanfattning : Avtalsrätt är komplext för den oinsatte. När det kommer till köp av bostad finns det en mängd olika saker att hålla reda på. Hur avtal sluts, när gäller vissa villkor, hur tolkas ett avtal och när är det ogiltigt. LÄS MER