Sökning: "Felix Fernum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Fernum.

  1. 1. Hållbara företags uthållighet under Covid-19-kraschen : En kvantitativ studie om hållbarhets värde vid obligatorisk rapportering

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Felix Fernum; Tim Svedberg; [2022]
    Nyckelord :Sustainability; ESG; Resilience; Stock market; Covid-19; Mandatory reporting; Hållbarhet; ESG; Uthållighet; Aktiemarknad; Covid-19; Obligatorisk rapportering;

    Sammanfattning : Covid-19-pandemin och efterföljande marknadskrasch skapar en unik möjlighet att analysera det finansiella värdet av hållbarhet. Denna studie undersöker uthållighet hos hållbara företag på den svenska aktiemarknaden under Covid-19-kraschen. LÄS MER