Sökning: "Felix Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Felix Forsberg.

 1. 1. BytaBostad : Can the perceived trustworthiness be improved by increasingthe navigability of a web application?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Melker Forsberg; Erik Larsson; Fabian Widlund; Victor Blomberg; Anton Regosa; Erik Holm; Felix Sundbom; Niklas Müller Menck; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates if the perceived trustworthiness of a web application can be improved as a result of improved navigability. To find an answer to this, a web applicationnamed BytaBostad was created. BytaBostad helps student get in touch with each otherand, by extension, exchange leasing contract. LÄS MER

 2. 2. A Web Portal for Cognitive Behavioral Therapy Treatment

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rickard Forsberg; Ricards Kasendu; Johan Norén; Felix Thörnblad; Samuel Viktorsson; [2023]
  Nyckelord :CBT; web portal;

  Sammanfattning : Clinical psychologists currently struggle to organize information about patients during a cognitive behavioral therapy (CBT) treatment. During a CBT treatment, the patients will have to fill in paper forms between therapy sessions. LÄS MER

 3. 3. Amorteringskravets påverkan på socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Felix Forsberg; Jonna Lundin; [2021-07-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansinspektionen införde ett amorteringskrav 2016 i syfte att dämpa de svenska hushållens skuldsättning, där effekterna av kravet har blivit ett debatterat ämne bland olika forskare. Målbilden med den här studien är att undersöka om det finns indikationer på att amorteringskravet påverkat de relativa bostadspriserna i socioekonomiskt utsatta områden i förhållande till andra områden i Stockholm och Göteborg. LÄS MER

 4. 4. “Vi söker oss till miljöer som tilltalar” : En studie om fritidslärares upplevelser av utomhuspedagogik i Västernorrlands län

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Felix Forsberg; Vera Gidlund; [2021]
  Nyckelord :fritidslärare; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Trots att utomhusmiljön har goda effekter och stimulerar elevers lärande har tiden eleverna vistas ute minskat väsentligt de senaste åren. Utomhuspedagogik är en aktivitetsfokuserad tematisk inlärningsprocess som kan ge eleverna mer tid och möjlighet att visa andra kompetenser än de som framkommer i klassrummet. LÄS MER

 5. 5. ”DET BLIR EN BLOMSTRING” : En kvalitativ studie om hur fritidslärare beaktar elevernas inflytande i inomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jerker Bäckström; Felix Forsberg; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; fritidshem; inflytande; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Elevers delaktighet och inflytande måste fritidslärare beakta dels för att styrdokumenten säger att elever ska ha inflytande, dels för att fritidshemmets karaktär förväntas ge inflytande med många valmöjligheter för eleverna. Vårt syfte med denna studie är att ge ökad förståelse kring hur fritidslärare uppfattar och beaktar elevernas delaktighet och inflytande i utformningen av inomhusmiljön. LÄS MER